คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือเป็นผู้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปี และไม่มีการนำบำเหน็จตกทอด ไปค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

2.มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทำงานในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ชุมพร/สุราษฎร์ธานี/เพชรบุรี/กรุงเทพมหานคร/นนทบุรี/ปทุมธานี/นครปฐม/ราชบุรี

3.ได้รับเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป และมีเงินสุทธิคงเหลือเกินกว่า 40% ของเงินเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาทขึ้นไป

4.ยินยอมมอบบัญชีเงินเดือน เป็นหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และยินยอมมอบบัตร ATM ให้บริษัทจัดทำระบบ Direct Debit เป็นเวลา 3 รอบเงินเดือน (คืน ATM ภายใน 3 เดือน) ยกเว้น แผนที่ 3 สินเชื่อผู้บริหารฯ ไม่ต้องมอบบัตร ATM

5.มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด คือ แบบมีบุคคลค้ำประกัน 2 คน แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือแบบไม่มีการค้ำประกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ และค่าใช้จ่าย

A การตรวจสอบคุณสมบัติ

        ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นี้  เพื่อรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือโทรสอบถามคุณสมบัติเบื้องต้นที่  099-8789336  กรณีเป็นลูกค้าเก่าให้ติดต่อกับหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานใหญ่ (คุณชูจิตร) โทร. 093-7295871
 

B การสมัคร

        ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งตรงมาที่ “บริษัท สมาร์ท มันนี่ไทย จำกัด” 33/5 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 หรือนำไปยื่น ณ สำนักงานสาขาใกล้บ้าน

**  ก่อนนำเอกสารมายื่น ณ สำนักงานสาขา กรุณาโทรสอบถามและนัดหมายกับพนักงานของสาขาก่อน ตามเบอร์ติดต่อที่ปรากฎในเว็บไซต์ ด้านล่าง!!

**  กรณีส่งเอกสารโดยตรงมาที่สำนักงานใหญ่ “บริษัท สมาร์ท มันนี่ไทย จำกัด” อาจสอบถามความสมบูรณ์ของเอกสารที่หัวฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (คุณอริญา) โทร. 063-7691774

C การพิจารณาอนุมัติ

         จะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจาก เอกสารสลิปเงินเดือน  Bank Statement และ เอกสารเครดิตบูโร (กรณีที่ขอสินเชื่อเกินกว่า 35,000 บาท) โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานใหญ่โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน 

D การยืนยันการขอสินเชื่อ

         สำหรับท่านที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ต้องชำระเงินค่าบริการจัดทำสัญญา และค่าบริการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ สัญญาละ 500 บาท เพื่อยืนยันการขอสินเชื่อ โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 742-0-53384-9 ชื่อบัญชี “บริษัท สมาร์ท มันนี่ไทย จำกัด”  เมื่อโอนแล้วให้ส่งสลิปทาง LINE ID : smartmoney789

E การลงนามสัญญา

          ภายใน 5 วัน นับแต่ลูกค้าได้ยืนยันการขอรับสินเชื่อจากบริษัท (โอนเงิน 500 บาท) และบริษัทได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนหลักประกันธุรกิจจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว จะนัดหมายลูกค้า และผู้ค้ำประกันเพื่อลงนามในสัญญา

         ในวันลงนามในสัญญาลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าเบี้ยประกัน  “สินเชื่อปลอดภัย” จำนวน 3% ของยอดสินเชื่อ และมอบสมุดบัญชีธนาคาร (รับเงินเดือน) และบัตร ATM ให้บริษัทฯ บริษัทจะดำเนินการโอนเงินให้กับลูกค้าทันที

         กรณีแผนที่ 3 สินเชื่อผู้บริหารฯ ให้มอบเฉพาะหลักฐานการยินยอมการตัดบัญชี Direct Debit ที่ลูกค้าไปแสดงความยินยอมที่ธนาคารแล้ว ไม่ต้องมอบสมุดบัญชีและ ATM

** สำหรับบัตร ATM เมื่อผ่านการตัดบัญชีโดยธนาคาร (Direct Debit) 3 เดือน และไม่พบอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ บริษัทจะส่งคืนให้ลูกค้าโดยตรง

F ตารางการชำระเงิน

📢 บริษัทฯ ประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่  

** ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป **

G เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของผู้กู้และผู้ค้ำ

เอกสารผู้ขอสินเชื่อ (ผู้กู้)

 1. สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  3  ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  3  ชุด   

3. สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ     จำนวน  1  ชุด

4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน     จำนวน  1  ชุด

5. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน     จำนวน  1  ชุด

6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน)     จำนวน  1  ชุด

7. สำเนาหน้าบัตร ATM (บัญชีเงินเดือน)     จำนวน  1  ชุด

8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร  (บัญชีสำรอง/โอนคืน)     จำนวน  1  ชุด

9. เอกสารแสดงรายได้เพิ่มเติม (กรณีเงินเดือนคงเหลือสุทธิต่ำกว่า 7,000 บาท)  จำนวน  1  ชุด

10. เอกสารเครดิตบูโร  (กรณีขอสินเชื่อเกิน 35,000 บาท)     จำนวน  1  ชุด

เอกสารผู้ค้ำประกัน 2 คน

1.สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน คนละ  2  ชุด

2.สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน คนละ  2  ชุด

3.สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จำนวน คนละ  1  ชุด

4.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน     จำนวน คนละ  1  ชุด

** รายละเอียดเอกสารทั้งหมดอยู่ในใบคำขอสินเชื่อ **

H แผนการขอสินเชื่อ

แผนที่ 1 : มีบุคคลค้ำประกัน 2 คน

♦ รวมกลุ่ม 3 คน คล้ายระบบสหกรณ์

♦ กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน

♦ เงินเดือนสุทธิคงเหลือ 40% ของเงินเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท ขึ้นไป

♦ มีผู้ค้ำประกัน 2 คน

♦ กรณีขอสินเชื่อเกิน 35,000 บาท ต้องแนบเอกสารเครดิตบูโรมาด้วย  **ติดแบล็คลิสก็กู้ได้ **

    ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ คลิ๊กที่นี่

แผนที่ 2 : มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

♦ ใช้โฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) มาเป็นหลักประกัน ซึ่งจะต้องมีมูลค่า 3 เท่าของยอดสินเชื่อ

♦ กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

♦ เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป และคงเหลือสุทธิ 40% ของเงินเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 7,000 บาท ขึ้นไป

♦ ใช้เอกสารเครดิตบูโร **ติดแบล็คลิสก็กู้ได้**

ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ คลิ๊กที่นี่

แผนที่ 3 : สินเชื่อผู้บริหาร/นักวิชาการระดับสูง

♦ สินเชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บริหารกองหรือสำนักขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง

♦ ได้รับเงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป โดยมีเงินเดือนเหลือสุทธิเกิน 40% เป็นเวลา 6 เดือน

♦ ใช้เอกสารเครดิตบูโร และไม่ติดแบล็คลิส

♦ มีเจ้าหน้าที่รัฐค้ำประกัน 1 คน

♦ ยินยอมให้ตัดบัญชีเงินเดือนในระบบ Direct Debit โดยไม่ต้องมอบสมุดบัญชีและบัตร ATM ให้กับบริษัท

♦ กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ดาวน์โหลดใบคำขอสินเชื่อ  คลิ๊กที่นี่

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆