ก่อทุน   เป็นกิจการสินเชื่ออันสืบเนื่องมาจากแนวคิดของ “คุณแม่หนู  ยมานันท์” เมื่อ 70 ปีก่อน  ปัจจุบันกิจการในเครือก่อทุน  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ให้ประกอบกิจการ โรงรับจำนำ 2 ใบอนุญาต และได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ประกอบกิจการ สถาบันการเงินรายย่อยระดับจังหวัด 8 ใบอนุญาต

          จึงขอกราบเรียนว่า  “ก่อทุน” พร้อมจะนำสิ่งดี มีประโยชน์มาสู่พี่น้องประชาชน

ด้วยรักและเคารพ🙏

ดร.ประดิษฐ์  ยมานันท์   ประธานบริหาร

099-8789336

Call Now Buttonสายด่วนก่อทุน คลิ๊ก!!