“ก่อทุน”   ก่อตั้งมาจากแนวคิดของ  “คุณแม่หนู  ยมานันท์” เมื่อปี พ.ศ.2495

“ทองได้เงิน”  คือ บริการเปลี่ยนทองคำเป็นเงินสด ให้ราคาสูง เพื่อให้ลูกค้าได้รับเงินดอกเบี้ย 1.25%  ภายใน 3 นาที

“ก่อทุน ทองได้เงิน”   จึงเป็นแบรนด์ของเครือก่อทุน ที่มุ่งมั่นให้บริการทางการเงิน ด้วยความรวดเร็ว ง่ายไวจริงใจ เป็นธรรม ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง🙏

ดร.ประดิษฐ์  ยมานันท์   ประธานบริหาร

099-8789336

 

บอกเล่าความประทับใจต่อเรา 💬

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆