การออมทอง คือ การสร้างอนาคตด้วยการซื้อและสะสมทองคำ โดยใช้เงินก้อนเล็กๆ (100 บาท ขึ้นไป) นำมาลงทุนทองคำ เพื่อให้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในการสร้างความมั่งคงให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างกำไรจากราคาทองคำที่สูงขึ้นตลอดเวลา

          ออมทองของก่อทุน เริ่มต้นด้วยการนำบัตรประชาชนและเงิน 200 บาท มาขอเปิดบัญชี แล้วโอนครั้งละ 100 บาทขึ้นไป จนสะสมเงินได้เพียงพอจะซื้อทองคำครึ่งสลึง (1.89 กรัม) คิดเงินประมาณ 4,500 บาท (ถ้าทองคำราคาบาทละ 32,000 บาท) จึงขอเบิกทองคำได้  ในวันขอเบิกทองจะได้รับเงินโบนัสแถมฟรีเป็นเงิน 3.5% ของยอดเงินออม ไม่เกิน 100,000 บาท  

          การออมทองกับก่อทุน จึงทำให้ลูกค้ามีโอกาสได้กำไรตั้งแต่แรก เพราะไม่ว่าราคาทองจะขึ้นหรือลง ลูกค้าจะได้กำไรจากเงินโบนัส 3.5% จากยอดเงินออมสะสมไม่เกิน 100,000 บาท อย่างแน่นอน

         ** อนึ่ง ลูกค้าไม่สามารถขอเบิกเงินออมเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี เว้นแต่การขายทองคำ ที่สะสมคืนให้บริษัท ณ สำนักงานสาขาที่เปิดบัญชีออมทองไว้ **

1) ลูกค้ากรุณาเลือกสาขาที่จะเปิดบัญชีได้ 2 สาขา ตามความสะดวกของลูกค้า คือ 

          1.1 ก่อทุนโค้งสาคู (บริษัท ก่อทุน พิโก ประจวบ จำกัด) เบอร์โทร 093-7270419 ชื่อ Line OA  “ออมทองโฮมแลนด์โกลด์” ตั้งอยู่ 33/5 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใกล้กับโรงพยาบาลบางสะพาน เยื้องกับร้านศิรฺิภัณฑ์

          1.2 ก่อทุนเกาะยายฉิม (ห้างทองโฮมแลนด์โกลด์ เกาะยายฉิม) เบอร์โทร 093-7260419 ชื่อ Line OA  “ออมทองBYก่อทุนHLG” ตั้งอยู่ 31/8 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 383 ตรงข้ามปั๊มน้ำมัน ปตท. ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          1.3 ก่อทุนทองได้เงินบางสะพานน้อย (ห้างทองโฮมแลนด์โกลด์ บางสะพานน้อย) เบอร์โทร 095-7986542 ชื่อ Line OA  “ทองได้เงินบางพานน้อย” ตั้งอยู่ 117/8 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 6 หมู่บ้านเอยา แยกนภา ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2) หลักฐานที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี คือ บัตรประจำตัวประชาชน และ ทุนประเดิมในการเปิดบัญชี จำนวน 200 บาท

3) ลูกค้าจะได้รับเอกสารที่สำคัญ คือ

          3.1 สัญญาเข้าร่วมโปรแกรมออมทอง “ดูสัญญาออมทอง คลิก”

          3.2 สมุดออมทอง “ดูสมุดออมทอง คลิก”

          3.3 QR code บัญชีธนาคารรับโอนเงินออมทอง

1. ออมเป็นเงินสดที่หน้าร้าน หรือเงินโอนก็ได้ ตามที่ลูกค้าสะดวก

2. โอนหรือชำระเงินสดได้ครั้งละ 100 บาท ขึ้นไป โดยออมได้ไม่เกินวันละ 30,000 บาท

3. การโอนผ่าน Mobile Banking โอนได้ 24 ชั่วโมง โอนเสร็จกรุณาส่งสลิปมาด้วยทุกครั้ง โดยชื่อเจ้าของบัญชีออมทองกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารที่โอน จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น

4. การโอนออนไลน์ พนักงานจะตรวจสอบยืนยันยอดโอน และยอดรวมการออม วันละ 4 ครั้ง ดังนี้

        ♦ เวลา 09.30 น.          ♦ เวลา 11.00 น.

        ♦ เวลา 14.00 น.          ♦ เวลา 15.30 น.

5. บัญชีการรับโอนของแต่ละสาขาแตกต่างกัน ลูกค้ากรุณาเลือกบัญชีให้ถูกต้องก่อนโอน

6. ควรออมเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

7. ถ้าลูกค้าขาดการออมติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 4 เดือน ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การออม

1. การคิดราคาทอง จะอ้างอิงราคาทองคำแท่ง ตามประกาศของสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งประเทศไทย ซึ่งประกาศ ณ วันเวลาที่ลูกค้ามาขอเบิกทอง

2. กรณีทองที่ลูกค้าเลือกเป็นทองคำใหม่ ลูกค้าต้องจ่ายค่ากำเหน็จ โดยจะได้รับส่วนลดเป็นพิเศษจากร้าน

     กรณีทองที่ลูกค้าเลือกเป็นทองหลุดจำนำ ไม่มีค่ากำเหน็จ ลูกค้าจะได้รับส่วนลดจากราคาทองคำแท่งเพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. สูตรในการคำนวณจำนวนเงินที่ใช้ในการเบิกทองน้ำหนัก 1.89 กรัม ถ้าทองคำแท่งราคาบาทละ 32,000 บาท จะใช้หลักการ ดังนี้

4. ดังนั้น กรณีต้องการเบิกทองคำที่น้ำหนักต่างๆ จะต้องสะสมเงินดังนี้ (โดยสมมุติว่า สมาคมค้าทองคำได้ประกาศราคาทองคำบาทละ 32,000 บาท)

          4.1 ทอง 1 สลึง (3.79 กรัม) ต้องสะสมเงิน 8,000 บาท

          4.2 ทอง 2 สลึง (7.58 กรัม) ต้องสะสมเงิน 16,000 บาท

          4.3 ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) ต้องสะสมเงิน 32,000 บาท

          4.4 ทอง 2 บาท (30.32 กรัม) ต้องสะสมเงิน 64,000 บาท

1. ถ้าลูกค้าสะสมน้ำหนักทองขั้นต่ำ 1.89 กรัม หรือ สะสมเงินได้เพียงพอที่จะซื้อทองคำน้ำหนักขั้นต่ำ 1.89 กรัม ลูกค้ามีสิทธิขอเบิกทองคำได้

2. ให้ติดต่อขอรับทองที่สาขาที่เปิดบัญชีไว้

3. ให้เลือกทองคำที่ต้องการ ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับที่ออมไว้ โดยออมได้สูงสุดบัญชีละไม่เกิน 5 บาททอง หรือ ทองน้ำหนัก 76.7 กรัม

4. ชำระค่ากำเหน็จและภาษีเพิ่มเติม โดยมีส่วนลด หรือ เงินโบนัส ตามเงื่อนไขของบริษัท

5. เงื่อนไขอื่นนอกเหนือจากที่ให้ทำตามตกลง เฉพาะรายกับกรรมการบริษัท

          ลูกค้าสามารถขอคำปรึกษาโดยตรงกับประธานบริษัทในเครือก่อทุน (ดร.ประดิษฐ์  ยมานันท์) ทาง Line ID : P0998789336 โดยโทรศัพท์ 099-8789336 ได้ตลอดเวลา

1. การปิดบัญชี เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า ภายหลังจากเบิกทองคำขั้นต้น น้ำหนัก 1.89 แล้ว

2. สัญญาเข้าร่วมโปนแกรมออมทอง เป็นสัญญาต่อเนื่องตลอดไป เว้นแต่คู่สัญญาจะขอบอกเลิก หรือ เว้นแต่ลูกค้าจะละทิ้งการออมไปเกินกว่า 4 เดือนติดต่อกัน

3. การปิดบัญชี นอกเหนือจากข้อตกลงในสัญญาเข้าร่วมโปรแกรมออมทองให้ทำความตกลงเฉพาะรายกับกรรมการบริษัท

1.การนำเงินมาสะสมตามโครงการออมทอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามข้อ 1-7 มิใช่การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ หรือ สถาบันการเงิน ที่ลูกค้าจะต้องได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย หรือ ค่าตอบแทนอื่นใดทั้งสิ้น เว้นแต่มีข้อกำหนดของบริษัทได้กำหนดไว้

2.ลูกค้ายอมรับและรับทราบว่า การซื้อขายทองคำ เป็นธุรกรรมที่มีความเสื่ยงสูง ตามกลไกของตลาดและปัจจัยภายนอกอย่างอื่น ดังนั้น บริษัทฯจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย หรือ ผลขาดทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าในทุกกรณี

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆