ก่อทุนออนไลน์ คือ ระบบของการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าจำนำทองคำ ในการรับเงินครั้งแรก การจ่ายดอกเบี้ย การขอเพิ่มเงินทุน การผ่อนเงินต้น การต่อสัญญา ผ่านระบบ Line OA และ Mobile Banking โดยลูกค้าที่จะเข้าสู่ระบบ “ก่อทุนออนไลน์” จะต้องมีความพร้อม 3 ประการ คือ

          1. มี Line ของตนเอง

          2. มี Mobile Banking หรือ พร้อมเพย์ ในโทรศัพท์มือถือ

          3. นำทองมาลงทะเบียน (จำนำ) ตามขั้นตอนของโรงรับจำนำก่อทุน และ ประสงค์จะเข้าสู่ระบบออนไลน์ของก่อทุนด้วย

          การเข้าสู่ระบบออนไลน์ อาจทำในขณะลงทะเบียนจำนำที่สาขา หรือ เข้าสู่ระบบภายหลัง ทำได้โดยสแกน QR code ที่ตั๋วจำนำ หรือ เข้าสู่ระบบตามคำแนะนำนี้

** โปรดสังเกตุว่า แต่ละสาขามี Line และบัญชีรับเงินที่แตกต่างกัน กรุณาเข้ากลุ่มให้ถูกต้อง มิฉะนั้น ลูกค้าอาจเสียประโยชน์ได้

” ก่อทุนออนไลน์ ” ให้ประโยชน์ 7 เรื่อง

1) การรับเงินโอนครั้งแรก         2) จ่ายดอกเบี้ย

3) การเพิ่มทุนจำนำ                  4) การผ่อนเงินต้น

5) การต่อสัญญา                       6) การไถ่ถอน

7) การแจ้งขายทองคำ

ขั้นตอน วิธีการทำรายการออนไลน์

1. การจ่ายดอกเบี้ย และ การผ่อนเงินต้น (รวมถึงการไถ่ถอน และ การต่อสัญญา)

2. การขอเพิ่มเงินทุนจำนำ

3. การแจ้งขายทอง

การรับเงินจ่ายเงิน เป็นภาระผูกพันของลูกค้ากับโรงรับจำนำก่อทุนของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุด ขอให้ลูกค้าดำเนินการตามคำแนะนำด้านล่าง

ประการสำคัญที่สุด ต้องเลือกสาขาที่ลูกค้ามาใช้บริการให้ถูกต้อง เพราะแต่ละสาขาจะมี “ชื่อ LINE “ และ “ชื่อบัญชี” ที่แตกต่างกัน

** ระวังโอนผิดสาขา 🙏 ขอบคุณค่ะ **

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆