ตอบ : บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต และไม่เป็นภิกษุ หรือ สามเณร

ตอบ : ขึ้นอยู่กับราคาทองคำ ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ตอบ : ใช้ทองคำ และบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต เพียง 2 อย่าง

ตอบ : 4.1 ยื่นทองคำพร้อมบัตรประชาชนให้พนักงาน

          4.2 แจ้งยอดเงินที่ต้องการ เมื่อตกลงราคาได้เป็นที่พอใจแล้ว

          4.3 สแกนนิ้วมือ รับเงินสด หรือ เงินโอน พร้อมตั๋วจำนำ

          4.4 ตรวจสอบรายละเอียดในตั๋วจำนำ ตรวจสอบจำนวนเงินให้ถูกต้อง

ตอบ : ก่อทุน ให้วงเงินได้ไม่จำกัด โดยทองคำ 1 บาท ได้สูงสุด 28,000 บาท (กรกฎาคม 2566) ไม่จำกัดวงเงิน ขึ้นอยู่กับมูลค่าประเมินของราคาทองคำที่ลูกค้านำมาเป็นประกัน

สายด่วน!! ก่อทุน คลิก👆